Läkare i Världen — Stockholm

Stockholm - Psykolog m.fl. till psykosocial mottagning som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper

Spara

Beskrivning

Läkare i Världens psykosociala mottagning kan jämföras med “första linjens” psykiatri. Vi ger psykosocialt stöd till papperslösa, asylsökande, EU-medborgare som befinner sig i utsatthet samt ensamkommande barn och unga som inte får sina vårdbehov tillgodosedda av den reguljära vården.
Din främsta uppgift är att ge socialt stöd i form av individuella stödsamtal som fokuserar på vardagliga levnadsproblem och den varaktiga stress som exempelvis livet i gatumiljö eller migrationsprocessen orsakar. Det innebär att du uppmärksammar de besvär och beteenden relaterade till traumatiska upplevelser eller psykiatriska problem som kräver medicinsk behandling. Din uppgift är att erbjuda praktiskt stöd, bedöma behov och orosmoment. Det betyder oerhört mycket för enskilda när du lyssnar på, tröstar och hjälper människor att hitta rätt information. 

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du engagerar dig minst en gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget kommer genomföras på onsdagar under våra klinikkvällar i centrala Stockholm.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen