Scouterna — 10 platser

STOCKHOLM/SÖDERTÖRN: Engagera dig i nystartshuben för fler scoutverksamheter

Beskrivning

Scoutrörelsen har bestämt att vi ska bli fler scouter i Sverige. Utöver att alla befintliga kårer ska växa behöver vi också starta fler verksamheter. Scouting är inget utan scouter och ju fler som kan vara med - ju fler kan ta del av allt det vi tycker ger oss så mycket i scouting.

Vi har hittat en metod som vi nu vill införa i vår organisation. för att enklare starta verksamheter som inte kräver lika mycket engagemang från nyrekryterade vuxna. Enkelt beskrivet går den ut på att starta hubar som fungerar som värdföreningar för nya scoutverksamheter, som kallas sektioner.

Huben tar hand om det administrativa arbetet så att de nya scoutledarna i sektionerna helt och fullt kan fokusera på att erbjuda barn och unga äventyr och kompisar genom scoutings och friluftslivets alla möjligheter. Under varje hub kan det sedan finnas flera nystartade sektioner på olika orter/stadsdelar. De nystartade sektionerna fungerar i sig som vanliga scoutkårer och kommer att växa för varje år så när det finns en stabil grund knoppas verksamheten av från hubben och bildar en egen scoutkår.

Scouternas konsulenter samarbetar nära med huben och rekryterar och introducerar nya vuxna i nya sektioner.

Vad gör en hub?

En hub är en scoutkår. De som är med i hubens styrelse gör i princip samma sak som en vanlig kårstyrelse brukar göra. Alltså söka statsbidrag, administrera ekonomi och registerutdrag, hålla kårstämma, erbjuda utbildningar, svara på frågor och vara stöd till de nya ledarna. Skillnaden är att närvaro- och medlemsregistrering görs i sektionerna, varje sektion har rätt till kårstöd från Scouterna som en vanlig kår och att hubens styrelse behöver ha extra fokus på att bjuda in de nya ledarna till allt vad scoutrörelsen erbjuder: utbildning, läger, distriktsarrangemang med mycket mer.

Vi söker 1 ordförande, 1 kassör och 1-3 styrelseledamöter som har bakgrund i ideell sektor och/eller scouting.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Minsta åtagande

Du förväntas delta på styrelsemöten och stötta nya scoutverksamheter med administration, pepp, bidragsansökningar, medlemssystem, utbildningar osv däremellan. Ca 3-5 timmar i månaden, lite mer i början.

När och var sker uppdraget

Huben täcker samma geografiska område som Södertörns scoutdistrikt, vilket är Stockholms län syd och ost om Stockholms stad. Vi hoppas kunna starta huben i början av hösten 2023.

Platser

 • Huddinge
 • Tyresö
 • Haninge
 • Nynäshamn
 • Botkyrka
 • Nykvarn
 • Salem
 • Södertälje
 • Nacka
 • Värmdö

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen