Kvinnojouren Malva — Flen

Stöd människor som är utsatta för våld

Beskrivning

Kvinnojouren Malva och Ungdomsjouren Malva-Malve söker dig som vill engagera dig som volontär både lokalt och digitalt. I Malva träffar du våldsutsattas vuxna och barn i vårt boende och är även med och representerar vår verksamhet vid aktiviteter eller informationsträffar. Som volontär blir du en viktig del i vår förening. Vi utbildar dig självklart i jourarbete och våld i nära relation.

Minsta åtagande

Vi vill gärna att volontärer stannar hos oss, det är viktigt för vår verksamhet och för de människor vi träffar. Har du några timmar i månaden att avsätta är du den vi söker.

När och var sker uppdraget

Som volontär i Malva går du på jourschema antingen i boendet eller chat. Du deltar vid möten ca en gång i månaden och vi ser gärna att du kan vara med vid enstaka aktiviteter. Du har som volontär stort inflytande i din insats och i vilka aktiviteter som ska ske.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

1825 – Terapicenter för unga vuxna

Samtalsgruppledare

  • Barn och ungdom
  • Hälsa
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans