Mitt Livs Val — Göteborg

Student i Göteborg? Bli studentmentor och förebild i vårt mentorprogram och stötta unga nyanlända!

Beskrivning

Som studentmentor hos Mitt Livs Val främjar du mångfald och bidrar till ett inkluderande samhälle genom att stötta ungdomar som är nya i Sverige i skolan och med sina studie- och yrkesmål. Du blir en förebild, får nya erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra människor. En unik chans att göra skillnad på riktigt! Det är även en meriterande erfarenhet att inkludera på ditt CV inför framtida jobb och uppdrag.

​Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid. Ungdomar som har kommit till Sverige efter skolstart (7-18 års ålder) är idag en av de grupper som har lägst övergång till universitet och högskola. Det vill vi ändra på. Tillsammans med högskolestudenter, föreläsare, yrkespersoner och andra förebilder sänker vi tröskeln till högre utbildning och på sikt arbetsmarknaden. I vårt mentorprogram får unga mellan 16–23 år träffa studenter från universitet och högskolor och ta del av information, kunskap och inspiration kring utbildning och studier.

Mentorprogrammet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet. Det personliga mentorskapet som vi erbjuder ungdomar i detta program ger dem en chans att aktivt jobba med sina studiemål och få hjälp med att klara skolan.

Programmet består av två gemensamma gruppträffar (en uppstartsträff och en avslutningsträff) och minst fem enskilda träffar för mentorparen. Du som student blir matchad med en ungdom som du stöttar och coachar mot sina studiemål, samt får möjligheten att inspirera och motivera till fortsatta studier. Mentorparen bokar själva in sina träffar under terminen och arbetar utifrån uppsatta studiemål som ni som par har kommit överens om i början av mentorskapet. Studiemålet kan fokusera på ett skolämne som ungdomen vill få hjälp med, till exempel svenska, engelska eller matematik eller annat studiemål. De enskilda träffarna bestämmer mentorparen själva om de vill träffas digitalt eller fysiskt på till exempel ett bibliotek, mentorns universitet eller ett café.

För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomarna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2,5 timmar innan programstart.

Rekrytering av mentorer sker löpande. Exakta datum för utbildning och gruppträffar skickas till dig efter att du anmält dig.

Perfekt för dig som vill engagera dig under en längre tid, fokusera på det individuella stödet och samtidigt utveckla dig själv. Som studentmentor i detta uppdraget gör du stor skillnad för den ungdomen du coachar och stöttar!

Minsta åtagande

Som studentmentor förväntas du delta på gruppträffarna och de individuella mentorträffarna, samt på den förberedande mentor- och mångfaldsutbildningen innan programstart. För att vara studentmentor måste du studera på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

När och var sker uppdraget

Programmet pågår under vårterminen 2024, jan-maj. De gemensamma gruppträffarna sker på Handelshögskolan i Göteborg. Tid och plats för de individuella mentorträffarna bestämmer mentorparen själva.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag