Naturskyddsföreningen, Stockholms län — Stockholm

Styrelseledamöter till Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Naturskyddsföreningen i Stockholms län (”Länsförbundet”) består av 25 kretsar med totalt över 60 000 medlemmar. Syftet är att verka för Naturskyddsföreningens mål på regional nivå, genom att stödja länets kretsar och driva regionala miljö- och planfrågor. Länsförbundet driver ett regionalt kansli med två anställda i lokaler i Bagarmossen, och regionala grupper kring klimat, skog och cykelfrågor.

Till stämman 10 maj 2023 söker vi ledamöter i länsförbundets styrelse. Styrelsen ansvarar för länsförbundets ekonomi, inriktningen på verksamheten och att kansliet fungerar väl. Vi tror att styrelsen behöver personer med olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter, som tillsammans kan bidra med kompetens i relevanta sakfrågor, kännedom om Naturskyddsföreningens verksamhet på olika nivåer, erfarenhet av påverkansarbete, utbildning, ledarskap, styrelsearbete och organisationsutveckling från både ideell och privat sektor.

Du bör vara en god lagspelare som brinner för Naturskyddsföreningens syften och gärna vara beredd att bidra till länsförbundets verksamhet, inom till exempel något av följande områden:
  • hjälpa till vid regionala träffar och andra event
  • samverka med andra nivåer inom Naturskyddsföreningen
  • stödja arbetet med remisser, yttranden och opinionsarbete
  • ge stöd i överklaganden och andra juridiska processer

Minsta åtagande

Deltagande på merparten av ca 10 styrelsemöten och ett heldagsmöte per år. Läsa in en del material innan möten. Totalt ca 40 timmar per år.

När och var sker uppdraget

Mandatperioden för ordinarie ledamöter är två år, och för suppleanter ett år. Uppdraget startar efter länsstämman i maj 2023

Tillgänglighet

Möjlighet att delta digitalt på en del möten.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen