RME Väst

Styrelseleuppdrag i RME Väst

Beskrivning

Till RME Väst styrelse söker vi någon eller några intresserade av att engagera sig i föreningsarbete. Kanske någon som genom eget arbete vill lära sig förstå hur styrelsearbete fungerar och vad som är viktigt för att en förening ska kunna driva sitt arbete och sina frågor. Eller någon som redan har erfarenhet av föreningsarbete och vill engagera sig för vår patientgrupp. Du blir en del av en stabil styrelse med fin gemenskap där vi både gör något viktigt och har kul tillsammans. 

Inom RME Väst arbetar vi dels med påverkan gentemot politiker och vårdgivare, dels med verksamhet för våra medlemmar, så som samtalsgrupper, föreläsningar och fikaträffar. Vi arbetar även internt med samarbete med andra regionföreningar och riksförbundet.

Styrelsen idag består av både ME-sjuka och anhöriga. Det är viktigt med stor respekt för var och ens kapacitet och att kapaciteten kan ha stora variationer med sjukdomens upp- och nedgångar.

Vårt årsmöte hålls 11 mars 2023 och vi ser helst att vi får in ansökan i god tid innan dess. Ligger annonsen kvar senare finns ett behov av att adjungera in någon på kortare eller längre tid. 

Minsta åtagande

Delta i styrlelsemöten via zoom ca 1 gång i månaden. Däremellan löpande arbete i egen takt, 1 - 5 timmar i veckan.

När och var sker uppdraget

Löpande arbete utförs på den digitala arbetsplatsen Workplace. Styrelsemöten sker på zoom ungefär en gång i månaden. Ibland träffas de som har möjlighet även på vårt kontor i närheten av Järntorget i Göteborg.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen