Civilförsvarsföreningen Botkyrka-Salem — Botkyrka

Styrelseuppdrag/ projektarbete i Botkyrka

BeskrivningBotkyrka - Salems  Civilförsvarsförening

Hej! 

För att vi ska kunna bygga upp en fungerande krisberedskap i Botkyrka-Salem behöver vi aktiva intresserade som kan hjälpa till med planering och verksamhet som är viktiga inför en samhällsstörning. Allt bygger på vår och andras trygghet vilket kallas för folkskyddet. 
För att vi skall få det hela att fungera behöver vi förstärka styrelsen och fördela arbetsuppgifter. Ingen behöver känna sig ensam att ansvara för uppdrag utan vi hjälps åt att projektera och utvckla verksamheten. Samtidigt ska vi ha kul och lära oss mera om samhällsviktig verksamhet.
Uppdrag till styrelsen som vi söker:
 • Kassör
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Ledamöter
 • Projektledning
 • Kommunikatör 
 • Pogrammerare som kan bygga dataprogram för ledningsstöd.

Bakgrunden till att bygga upp krisberedskap är för hur omvärldsläget ser ut i dag, nu när vi står inför klimatförändringar som försämrar vårt klimat, vilket vi ser mer översvämningar och kraftigare oväder som kan ställa till det för vår hälsa och välbefinnande. Dessutom har vi terrorhot och risk för sabotage mot vår infrastruktur som kan leda till el och telebortfall. 

Vi har tillgång till civilfösvarets gamla lokal som är förberett med möjligheter att sända lokalradio för information till befolkningen samt en radiomast för kommunikationsradio. Möjlighet att ansluta externt elverk vid el-avbrott. 

Anledningen att vi behöver frivilliga som kan hjälpa till är för att vi i dagens läge saknar civilplikt. Det kommer att behövas folk som kan hjälpa till för att skydda våra liv när det gäller säkerhet och trygghet vid en samhällskris. 

Civilförsvarsföreningen Botkyrka-Salem är under uppbyggnad och ska vara en resurs för kommunen och Civilförsvarsförbundets uppdrag mot Länsstyrelsen och regionen vid en samhällskris/Samhällsstörning. 
Det handlar nu om en ideell förening som söker ideella som vill vara med och skapa samverkan med andra föreningar/organisationer och myndigheter. 
Det viktiga nu är att samverka med andra intresseföreningar och kommunen för att skapa så väl fungerande krisberedskap som möjligt. Planen är att bygga upp i första hand:
 • Transporter
 • Sjukvård
 • Sambandsplats i loklal
 • Sambandsledning
 • Sambandsoperatörer
 • Kontaktpunkter till befolkningen
 • lokalradio.
 • Friviliga för kommunens uppdrag


Vi ser fram emot intresserade med olika nationaliteter och bakgrund, Vi har ingen specifik åldersgräns men ser gärna att även yngre personer är intresserade. Ungdomar som vill lära sig mera om krisberedskap och vill vara aktiva för en fungerande beredskap är också välkomna.
Viktigt att alla blir medlemmar i Civil. Medlemsansökan kan fyllas i på hemsidan www.civil.se Det är för att ni ska vara försäkrade under verksamhet. Kom gärna och prova på verksamheten innan ni betalar medlemsavgiften. Det kan ju hända att ni vill tillhöra några av de andra föreningar/organisationerna utefter era intressen.
Allt bygger på ideellt arbete, viss ersättning kan man få vid utbildning och skarpt läge.

Välkommen att anmäla intresse!  Vi har E-post:  [email protected]

Minsta åtagande

Tillsvidare beroende på krisläget

När och var sker uppdraget

Enligt överrenskommelse

Tillgänglighet

Bygger upp frivilliga som vill hjälpa till vid en kris eller ett krig. Planea för samhällskriser i första hand. FRG frivilliga resursgrupper dom kan hjälpa till i kommunen där ordinarie personal inte räcker till vid extraoordinära händelser. Hjälpa till vid kontaktpunkter på olika platser i kommunen.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen