Brottsofferjouren, Haninge-Nynäshamn — Haninge

Teknisk support till ideellt drivet enmanskansli för brottsutsatta

Spara

Beskrivning

Kärnan i Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamns lokala ideella verksamhet är att snabbt kunna ge ett medmänskligt stöd till brottsutsatta på deras väg tillbaka till sin vardag. Vi är ett komplement till olika myndigheters arbete. Vår verksamhet är skattebaserad och beslutas av styrande politiker. Våra stödsökande kommer i kontakt med oss via olika tekniska kanaler. Tekniken består av dator, teletjänster - en mindre telefonväxelfunktion, volontärtelefoner och fax.
Med ditt kunnande bidrar du till att frigöra tid för vår halvtidsanställda samordnare. Tid som är värdefull i arbetet med att ge medmänskligt stöd till brottsutsatta och våra volontärer i deras arbete.
Vi är ett litet enmanskansli verksamt på lokal nivå. Under pandemin arbetar vi främst hemifrån. Vi besitter basala teknikkunskaper. Och önskar hjälp och support av en teknikkunnig och erfaren person. Vi söker en person som på ideell basis relativt snabbt och pedagogiskt kan bistå oss vid driftstörningar, uppdateringar samt underhåll. Men också bidra med kunskaper i diskussioner vid planerade inköp av teknik och tillhörande tjänster. Det handlar om små volymer utifrån en begränsad ekonomi.
Du bestämmer hur ditt ideella engagemang ska se ut. Om du vill avgränsa det till enbart tekniksupport. Vi ersätter dig för resekostnader och bjuder in till verksamhetsmöten för en fika eller en bit mat.

Minsta åtagande

Det kan handla om support över telefon, mejl eller på plats på vårt kansli. Vi kommer överens om vad som är lämpligt utifrån situation. Under pågående pandemi gäller främst support via digitala kanaler. Vi vill tillsammans med dig finna praktiskt enkla, funktionella former.

När och var sker uppdraget

Det kan handla om support över telefon, mejl eller på plats på vårt kansli. Vi kommer överens om vad som är lämpligt utifrån situation. Under pågående pandemi gäller främst support via digitala kanaler. Vi vill tillsammans med dig finna praktiskt enkla, funktionella former.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

4H-gården, Eolshälls

Stapla hö

  • Barn och ungdom
  • Djur och natur
Plats Stockholm