Läkare i Världen — Örebro

Tolka i rumänska för mänskliga rättigheter i Örebro!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Läkare i världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Utgångspunkten är att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla människor på lika villkor, även då man befinner sig i krig, fattigdom eller på flykt. I Sverige bedriver vi vård till dem som står utanför tillgång till vård, främst utsatta EU-medborgare, papperslösa och tredjelandsmedborgare. Vår verksamhet bedrivs helt på ideell bas. Vården utförs av legitimerad sjukvårdspersonal och de flesta av våra volontärer pratar inte de språk som våra besökare pratar. Vi är därför i ständigt behov av tolkar. Vi söker därför dig som kan tolka mellan engelska och rumänska eller mellan svenska och rumänska. Du ska ha stor integritet och vara beredd på att hantera känsliga och personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enligt våra sekretesskrav.
 

När och var sker uppdraget

Tolkning kan ske både på mottagningen i Örebo varannan tisdag men även via telefon. Du kan alltså bo var som helst i Sverige och distanstolka via telefon.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen