Svenska kyrkan, Kristinehamns pastorat — Kristinehamn

Vakta kyrkan

Spara

Beskrivning

Vi behöver dig som kan tänka dig att vara kyrkväktare ca 1 gång i månaden. Sedan 2008 har vi haft möjlighet att hålla kyrkan öppen varje vardag mellan kl 13-16 tack vare ideella som ställer upp och vaktar kyrkan så att människor har möjlighet att besöka vår fina kyrka, tända ett ljus, ha en stilla stund, be eller få en kopp kaffe.

Minsta åtagande

vakta kyrkan ca 1 gång per månad

När och var sker uppdraget

Kristinehamns kyrka

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen