Vardagens Civilkurage Göteborg

Valberedning för Vardagens civilkurage Göteborg

Spara

Sista anmälningsdatum

2022-01-24

Beskrivning

Vi söker två personer till valberedning. Tillsammans hjälps ni åt att fram förslag på vilka som ska sitta i Vardagens civilkurage Göteborgs styrelse för året 2022-2023. 
Det innebär att: 
1) skicka ut enkät för att hitta intresserade, 
2) följa upp via mejl/telefon för att säkerställa lämplighet,
3) stämma av om personen tackar ja eller nej till att sitta i styrelsen.

När och var sker uppdraget

Arbetet pågår främst i december och januari, uppskattningsvis 1-2 timmar/vecka.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen