Brottsofferjouren, Helsingborg — Helsingborg

Var med och bidra till ett bättre rättssamhälle!

Spara

Beskrivning

Uppdraget som vittnesstöd vid Helsingborgs tingsrätt innebär att lugna, stödja och guida personer som blivit utsatt för brott (målsäganden), eller ska vittna vid rättegång. Vi vet att trygga vittnen gör det lättare för rätten att avgöra målet på ett rättssäkert sätt.
Du kan vara mellan 20-100 år. Vi vill att du är intresserad av att möta andra människor på ett bra sätt och du vill lära dig om och förstå det svenska rättssystemet så att du kan förklara för andra. 
Efter utbildning och praktik arbetar du självständigt som vittnesstöd vid Helsingborgs tingsrätt.
Vår upplevelse är att när man ger stöd får man mycket tillbaka, både direkt av den man stöttar, men också inom sig själv. Du blir också en i "vårt gäng" på jouren och vi ordnar träffar för gemenskap och aktiviteter med andra stödjare.

Minsta åtagande

ca 3 timmar / vecka under ett år.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utgår från Helsingborgs tingsrätt - dagtid. Vi behöver dig en förmiddag eller en eftermiddag / vecka under minst ett år. Fortbildning med träffar erbjuds kontinuerligt som en del av uppdraget.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen