Röda Korset, Regionrådet, region Stockholm — Stockholm

Vi söker Frivilliga till Second hand/Cafe - Röda Korsets mötesplats i Farsta C

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser med café där olika verksamheter erbjuds, så också hos oss i Farsta C, Ölmevägen. Vi riktar oss mot alla men har många äldre besökare från stadsdelen.
Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas att:  
 •  Följa och uppdatera sortimentet i mötesplatsen några dagar i veckan 
 •  Möta kunder, stå i kassan och ge service 
 • Utveckla nya ideer som kan genomföras i lokalen 
 •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete/ sociala aktiviteter och tycker om att möta människor och ge service. 
 • Om du vill bli frivilligledare så behövs ett sinne för organisation och kunna hantera olika personligheter.

Därutöver ser vi gärna att du: 
 • är lyhörd och flexibel. 
 • har ett trevligt bemötande.  
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Välkommen till oss och Röda Korset i Stockholm Sydost, Farsta-Ölmevägen och vår mötesplats!

Minsta åtagande

Du åtar dig att: Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång (onsdagar och ev någon lördag - dagtid) men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga.

När och var sker uppdraget

Onsdagar och ev. någon lördag, dagtid - 3-4timmar/tillfälle. Vi finns på Ölmevägen , nära Farsta C.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Skog och Ungdom Väst

Nya medlemmar till vår styrelse

 • Barn och ungdom
 • Djur och natur
Plats Ale, Alingsås, Bengtsfors och 46 andra platser
Fjärrarbete På distans