Brottsofferjouren Stockholm-Gotland. Verksamhetsområde: Norrort och Innerstaden — Sollentuna

Vill du ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga? Bli volontär på Brottsofferjouren Stockholm-Gotland!

Beskrivning

Som volontär i Brottsofferjouren ger du medmänskligt stöd och praktisk information till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du arbetar antingen som stödperson eller som vittnesstöd. Ett volontäruppdrag inom Brottsofferjouren är spännande, lärorikt och meriterande. 

Alla volontärer erbjuds en grundutbildning på ca 30 studietimmar, fortlöpande utbildning, volontärträffar och handledning. 

Som stödperson stödjer du brottsoffer främst via telefonsamtal, det kan även erbjudas samtalsstöd på plats i våra lokaler. Du ger information, stöd och rådgivning kring rättsprocessen, myndighetskontakter mm, med personens önskemål och behov som utgångspunkt. Det är ett medmänskligt stöd som i första hand innebär hjälp till självhjälp. 

Som vittnesstödjare på tingsrätten verkar du på Attunda tingsrätt och hjälper vittnen, målsägande samt anhöriga med praktisk information och stöd i samband med rättegång, uppdraget sker på vardagar under dagtid. Här är det främst korta direkta kontakter i vänthallen på tingsrätten. Det ingår även i uppdraget att följa med som ett stöd under förhör vid behov. Det finns även möjligheter för vittnen att "förboka" ett vittnesstöd som sällskap/stöd före, under och efter förhandlingen. 
 
Observera att som vittnesstöd kan du inte samtidigt verka som nämndeman eller på fängelser och häkten som till exempel inom besöksgrupper eller liknande. 
 
Minsta åtagande: 
Du ska kunna avsätta minst 8 timmar i månaden och ha möjlighet att vara aktiv i minst 1 år efter genomförd grundutbildning. Utöver detta tillkommer tid för fortbildning, volontärträffar samt tid för handledning och utvecklingssamtal. Du ska ha fyllt 20 år och vi begär ett utdrag ur polisens belastningsregister. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget. Inga speciella förkunskaper krävs och all utbildning är kostnadsfri. 
 
Välkommen med din ansökan! 

När och var sker uppdraget

Uppdraget som vittnesstöd utförs på Attunda tingsrätt i Sollentuna, på vardagar under dagtid. Uppdraget som stödperson kan utföras både dagtid, kvällstid och helger. Som stödperson kan du arbeta på distans men minst ett pass i månaden ska utföras på plats i våra lokaler som ligger i Sollentuna. Som volontär kan du i stor utsträckning styra när du utför uppdraget, inom ramen för minimikraven.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag