Medborgarskolan Syd — Ystad

Vill du hålla i matlagningscirklar som skapar social samvaro och tar tillvara på matsvinn?

Beskrivning

Vi söker personer som vill bli en del av vårt projekt Hållbara möten, som syftar till att skapa mötesplatser för bland annat personer som lever i ofrivillig ensamhet, där man träffas och lagar mat tillsammans. Råvarorna som tillagas består till stor del av matsvinn från en dagligvarubutik, vilket bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbara möten syftar både till att främja social hållbarhet och att minska klimat- och miljöpåverkan genom att ta tillvara på matsvinn. 

Vi söker dig som vill bli cirkelledare för en eller flera av de grupper som ska ses och laga mat och ha en trevlig stund tillsammans. Du som ledare behöver inte vara utbildad inom matlagning, utan bara känna dig trygg i köket och känna att du kan dela med dig av det du kan. Matlagningen ska inte vara på någon avancerad nivå, utan gärna vara enklare vardagsmat som gör att deltagarna känner att detta är något som de själva kan göra hemma sen. Din uppgift blir att, utifrån det matsvinn som levereras från matbutiken, planera en meny som ni sedan tillagar tillsammans i gruppen. Du ansvarar för att alla deltagare blir delaktiga i tillagningen och får bidra med sina kunskaper. 

Alla får dela med sig av erfarenheter och tips och förhoppningsvis får man med sig ny inspiration och ny kunskap att använda sig av hemma. Fokus för grupperna är att ha en trevlig stund tillsammans, lära av och med varandra och att få äta en härlig, hållbar måltid tillsammans, där alla har varit med och bidragit. Om detta låter som något för dig, så tveka inte att ansöka. 

Minsta åtagande

Ett tillfälle i veckan á 5 timmar under minst 6 veckor.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i ett kök som vi hyr i Ystad. Veckodag och tider kan diskuteras.

Tillgänglighet

Eftersom vi inte vet i vilket kök verksamheten kommer att ske går det inte att ge information kring tillgängligheten ännu.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag