Fair Action

Vill du kandidera till Fair Actions styrelse?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Som styrelsemedlem får du möjlighet att bidra till föreningens arbete med att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Du behövs!
I år söker vi särskilt dig med kunskaper inom finansiering som kan bidra och skapa ekonomisk hållbarhet. Vi spanar också lite extra efter dig med god erfarenhet av kommunikationsarbete, som kan skapa synlighet och delaktighet bland medlemmar, externa aktörer samt befintliga och kommande samarbetspartners. Självklart känner du att du har tillräckligt med tid att engagera dig i styrelsen! Fair Action strävar alltid efter en bred representation när det kommer till ålder, kunskaper, färdigheter, bakgrund och personligheter.

Hur går ansökan till?
Anmäl intresse senast den 26 mars. Uppge namn och kort om varför du är intresserad och vad du tror att du främst kan bidra med. Valberedningen tar sedan kontakt för vidare process. Har du någon annan i åtanke, ställ frågan och skicka sen in en nominering där du kort beskriver varför personen i fråga skulle vara en bra kandidat till vår styrelse.

När och var sker uppdraget

Under 2 år

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen