511 volontäruppdrag

Var en trygg och lugn vuxen för barn och våldsutsatta kvinnor

Uppsala Stadsmission

Var?Uppsala
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter

Uppsala Stadsmissions verksamhet Kvinnobyrån behöver volontärer till vår kvällsgrupp. Det är en grupp för våldsutsatta ensamstående mammor och deras barn. Kvällsgruppen startar med en middag där alla deltagare, volontärer och gruppledare äter tillsammans. Efter middagen sitter mammorna i samtalsgrupp ledd av vår gruppledare. Under tiden aktiveras barnen i lek tillsammans med volontärer. Aktiviteten kan innehålla pyssel, högläsning, legobygge, fånga upp barnens funderingar från dagen. Barnen som deltar är mellan ett och tolv år gamla. Fokus är att alla barn ska känna sig sedda - få en positiv upplevelse tillsammans med de andra barnen och volontärer. Detta är alltså inte ett uppdrag som innebär att prata med barnen om deras tidigare erfarenheter utan har en betoning på att barnen får komma till en rolig, social och trygg miljö.

Innan familjerna kommer hjälper volontärerna till att duka fram maten, samt diska efter middagens slut. Kvällen avslutas med en reflektionsrunda där volontärer och gruppledare går igenom kvällen.

Som volontär hos oss blir du en avgörande pusselbit för att denna del av vår verksamhet ska kunna finnas!

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker både kvinnliga och manliga volontärer som har ett genuint intresse för barn och vuxna, som har en god självkännedom, är lugna och trygga. Vi ser gärna att du kan delta under minst ett års tid, men allra minst 6 månader. Vi erbjuder introduktion, handledning, volontärutbildning, gemenskap och chans till egen utveckling. Vid avslutat volontäruppdrag erhålls intyg gällande din insats.
Minimiåtagande: 
Varannan måndag klockan 16.30 till 19.30 under minst en termin.
Adress: 
Kungsängstorg 2
75319 Uppsala
När och var genomförs uppdraget: 
Gruppen hålls på måndagarna klockan 16.30 till 19.30 (familjerna kommer kl 17.00 och går kl 19.00), i lokaler som ligger på Kungsängstorg 2.
Organisation: 
Uppsala Stadsmission
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.