Utbildning: Att leda frivilliga i föreningslivet

Bilder

En utbildning om hur du skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas.

Detta är utbildningen för dig som vill lägga grunden för eller utveckla arbetet med frivilliga i din förening. Här får du en genomgång av hur det ideella engagemanget ser ut i Sverige och varför människor väljer att engagera sig ideellt. Under utbildningen får du ta del av tips och metoder som kan vara till hjälp i arbetet med frivilliga. Vi ger dig också möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra organisationer, där vi diskuterar såväl utmaningar som möjligheter med frivilliga.
En genomtänkt och planerad verksamhet är en förutsättning för att kunna möta både individens och organisationens behov och förväntningar. Därför ger vi dig kunskap om hur du kan ta tillvara på människors engagemang utifrån deras egen motivation och drivkraft, så att de ska trivas och stanna hos er och bidra till organisationens utveckling.
Ur innehållet:
  • Involvera frivilliga
  • Förbered för engagemang 
  • Nå ut till volontärer
  • Rätt person på rätt plats 
  • Följa upp och utveckla
  • Att säga nej till engagemang
Målgrupp: Utbildningen passar dig som är ny i din roll eller jobbat ett tag men som vill ta ett helhetsgrepp kring hur du kan arbeta med frivilliga i din organisation.
Omfattning: 14 timmar fördelat över två dagar
Handboken: ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår
Anpassad utbildning:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.