Utbildning: Fånga engagemanget

Bilder

En utbildning om hur ni kan rekrytera fler till era föreningar

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:
  • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
  • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
  • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
  • Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med det ideella engagemanget i din organisation.
Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.

Anpassad utbildning och workshop:
Tycker du det här låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.