Utbildning: Inkludera fler i föreningslivet

Bilder

En utbildning som synliggör din organisations interna normer och ger er verktyg för att inkludera fler

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:
  • Grunder i normer och normkritik – Vad innebär det att ha ett normkritiskt perspektiv?
  • Varför mångfald? – Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald?
  • Inkludera fler – Hur kan ni arbeta för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening?
  • Mångfaldsrekrytering – Vilka metoder kan ni använda för att nå nya målgrupper?​

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag har frivilliga i organisationen och vill komma igång med det praktiska mångfaldsarbetet.
Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.
Handboken: "Att inkludera fler i föreningslivet" ingår i utbildningen.

INGA AKTUELLA DATUM

Anpassade utbildning eller workshop:

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.