Utbildning: Motivera och behålla frivilliga

Bilder

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.
Ur innehållet
  • Varför människor engagerar sig ideellt
  • Engagemang i er förening – hur ser det ut?
  • Vad som ökar eller minskar engagemang
  • Varför människor slutar engagera sig
  • Att arbeta motivationsstärkande
Målgrupp: Utbildningen utgår från att du redan idag arbetar med det ideella engagemanget i organisationen. Den passar även för er som vill utbilda fler deltagare i den egna organisationen, exempelvis lokalföreningar.
Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.
Anpassad utbildning eller workshop:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra denna som utbildning eller workshop i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.