986 volontäruppdrag

Att leda frivilliga i föreningslivet

En utbildning om hur du skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas

Var?
I centrala Stockholm, adress meddelas med bekräftelse om plats på utbildningen.
Stockholm
När?
6 november 2019 till 7 november 2019
Kl. 9.00-16.00 båda dagarna
För vem?
Ideella organisationer med verksamhet i Stockholm stad. Ett fåtal platser för övriga deltagare. Max 3 deltagare per förening.
Kostnad?
Kostnadsfri för ideella organisationer i Stockholm stad, övriga deltagare betalar en deltagaravgift på 3 000 kr.
Kontaktperson
Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
Om utbildningen: 

Detta är utbildningen för alla ideella organisationer som arbetar med frivilliga. Här får du en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken och hur du kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. En väl förankrad volontärverksamhet är en förutsättning i detta arbete. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial och vår handbok ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår. Avanmälan efter 29 oktober faktureras med en avgift på 1 000 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Tillgänglighet
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC

Anmäl intresse

Ordning