590 volontäruppdrag

Att leda frivilliga i föreningslivet

En utbildning om hur du skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas

Var?
Centralt, exakt plats meddelas i bekräftelsen.
Stockholm
När?
1 februari 2020 till 2 februari 2020
Kl. 9.00-16.00 båda dagarna
För vem?
Ideella organisationer med verksamhet i Stockholm stad. Ett fåtal platser för övriga deltagare. Max 3 deltagare per förening.
Kostnad?
Kostnadsfri för ideella organisationer i Stockholm stad, övriga deltagare betalar en deltagaravgift på 3 000 kr.
Kontaktperson
Emelie Edin, emelie.edin@volontarbyran.org
Om utbildningen: 

Detta är utbildningen för alla ideella organisationer som arbetar med frivilliga. Här får du en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken och hur du kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. En väl förankrad volontärverksamhet är en förutsättning i detta arbete. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial och vår handbok ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår. Avanmälan efter 23 januari faktureras med en avgift på 1 000 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Tillgänglighet
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC

Anmäl intresse

Ordning