Motivera och behålla frivilliga, UPPSALA

Datum: 
13 november 2018
En utbildning om hur du behåller de frivilligas engagemang

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Tid: klockan 9.00-16.00

Var: 
I centrala Uppsala, adress meddelas i bekräftelse om plats på utbildningen.
För vem: 
Ideella organisationer i Uppsala
Kostnad: 
Kostnadsfri
Kontaktperson: 
Johan Dahlén Strömberg, johan.dahlen@volontarbyran.org
Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial ingår. Avanmälan efter 6 november faktureras med en avgift på 500 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Anmälan: 
Avbryt