Webbinarium: Hat och hot mot ideellt engagerade - ett demokratiproblem

08:30 - 09:30

Översikt

  • När

    2021-12-08
    08:30 — 09:30

  • Kostnad

    Gratis

Information

Hatet och hoten mot ideellt engagerade i civilsamhället ökar på såväl nätet som i det fysiska livet. Upprepade hot och hat mot organisationer och dess medlemmar riskerar i förlängningen att leda till att färre personer engagerar sig ideellt, en utveckling som skadar demokratin allvarligt. På sikt leder det till mindre öppenhet, debatt och tolerans för andras åsikter.

I Volontärbyråns rapport "Hat och hot mot ideellt engagemang: rapport om nuläge, konsekvenser och vägar framåt" framgår att det är framförallt demokratibrotten som oroar och sprider sig. Demokratibrott handlar om den typ av hat och hot som drabbar människor för att de engagerar sig för mänskliga rättigheter eller för att de tillhör en grupp som vissa vill exkludera i samhället. Hoten drabbar således inte engagerade slumpmässigt, utan ofta i hög grad utifrån en viss ideologi eller politisk agenda, på ett systematiskt och organiserat sätt.

Under detta seminarium sätter vi ljuset på ett allvarligt demokratiproblem, dess uttryck och vägar framåt till försvar för demokratin och mänskliga rättigheter.

Medverkande: Emma Rung (statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind); Mona Nechma (LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU); Vanja Höglund (Volontärbyrån) samt Zainab Marrakchi (Ibn Rushd Studieförbund). Samtalet modereras av Anton Alsander (Forum).