528 volontäruppdrag

Läxhjälp

Vän i Umeå

Var?Umeå / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande
Vad?Läxläsning

Med distansundervisning är det många ungdomar och vuxna som behöver hjälp med läxor. På gymnasie-, SFI- och komvuxnivå.

Det behövs läxhjälp i svenska, engelska, vård, NO-ämnen och SO-ämnen.

Specifika önskemål eller information: 
Du som har tid och möjlighet att hjälpa till med ett eller flera ämnen matchas med en person som behöver hjälp. Ni träffas digitalt och bestämmer tiden själv.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv hur mycket tid du har att hjälpa till och läxorna kan vara allt från ganska enkla till att ta längre tid att hjälpa till med. Så minst två timmar per vecka bör du ha att bidra med.
När och var genomförs uppdraget: 
Digitalt under rådande restriktioner, på den tid och plattform ni bestämmer tillsammans.
Organisation: 
Vän i Umeå
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.