598 volontäruppdrag

Språkcafé och läxhjälp på Ersboda

Vän i Umeå

Var?Umeå
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Att vara volontär på ett språkcafé innebär att sitta och samtala med deltagarna vid fikaborden. De flesta behöver träna på vardagssvenska. Några vill ha hjälp med sina läxor, så du som hellre vill hjälpa en person med sina läxor kan göra det. Det är framförallt läxor i svenska på SFI-nivå, men det kan också vara någon som vill ha hjälp med matte och engelska.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte ha någon speciell utbildning, men det är viktigt att du är lyhörd, lyssnande och flexibel. Du kommer att bli introducerad på plats av ansvariga för caféet.
Minimiåtagande: 
Varje vecka på torsdagar kl 18.30-20.00.
När och var genomförs uppdraget: 
Ersbodakyrkan 18.30-20.00
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Vän i Umeå
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.