528 volontäruppdrag

Zoom-moderator

Vän i Umeå

Var?Umeå / Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?IT

Vi har digitala språkkaféer och träffar där vi söker tekniska volontärer som kan hjälpa till med själva mötet i Zoom.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör behärska plattformen Zoom och kunna svenska. Gärna flera språk också.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse, cirka 1,5 timmar per gång. Just nu måndagar och torsdagar.
När och var genomförs uppdraget: 
Enligt överenskommelse med Vän i Umeås personal.
Organisation: 
Vän i Umeå
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.