768 volontäruppdrag
Emma Moderato

Emmas engagemang påverkar framtida generationer

Emma Moderato engagerar sig som styrelseledamot i föreningen FATTA.

Fatta arbetar för att motverka sexuellt våld och för samtyckeslagstiftnig och i föreningen är Emma en av de volontärer som skapar FATTA. Såhär säger FATTA om Emmas engagemang och betydelse. "Emma har outtröttligt engagemang i föreningen och föreningens fråga. Emma har en stor del i att vi nu har ett lagförslag om en sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet och samtycke på plats. Hon har skrivit debattartiklar, remissvar och uppvaktat politiker. Hennes engagemang kommer därmed ha en påverkan på samhället för många generationer framåt‼️” 

Om FATTA

FATTA är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön eller icke kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. FATTA är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. FATTA bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor.

Foto: Tony Halldin Hultqvist

Sök uppdrag inom frågor som rör kvinnor