610 volontäruppdrag
Inga-Britt Erlandsson

Läxhjälp är något man gör tillsammans!

"Jag är sedan många år pensionär efter ett stimulerande arbetsliv. I början njöt jag av friheten och obundenheten. Men - det blev både tid och ork över."

Då hittade Inga-Britt läxhjälpen: 

Efter ett tag insåg jag att jag ville ägna tid även till oegennyttiga projekt för att skapa större meningsfullhet i mina dagar och kanske bidra till att minska skillnaderna i vårt samhälle . Läxhjälp är något man gör tillsammans och det är fantastiskt att få dela glädjen att kunna göra skillnad. Att på detta sätt naturligt sammanföra personer från olika delar av staden bidrar till ökad kunskap och förståelse för våra olika levnadsvillkor och bygger broar mellan människor från olika kulturer."

Om Internationella Bekantskaper​

Det grundläggande syftet med Internationella Bekantskaper är att skapa tillfällen för SFI-elever (svenska för invandrare) eller andra relativt nyanlända invandrare i segregerade Stockholmsområden och infödda svenskar att träffas på en otvungen, informell nivå. Genom vår förmedling kan dessa möten ske antingen enskilt, familjevis eller i grupper av olika storlek, på privat basis eller mer formaliserat i samarbete med någon SFI-skola i staden.

 

Sök ett uppdrag inom integration och asylsökande