673 volontäruppdrag

Om alla gör lite så blir det lite mer gjort

Kathrin Thomas är engagerad som digital språkkompis via organisationen Nya Kompisbyrån. Med ett stort engagemang för integrationsfrågor och erfarenhet från skolvärlden som rektor ville Katrin hitta sätt att hjälpa till. När coronapandemin gjorde det omöjligt att träffas tvingades många organisationer att ställa om, vilket begränsade många verksamheter men det gav även plats för nya möjligheter. Att engagera sig som digital kompis var ett av Nya Kompisbyråns initiativ.

Kathrin Thomas - Engagerad i Nya Kompisbyrån

Minst en gång i veckan träffar Kathrin sin kompis som hon blivit matchad med. De läser tillsammans, övar sångtexter och tränar språket i videosamtal och över telefon. "Digitalt funkar jättebra. Det är så himla enkelt att prata över telefonen."

Även om distanssamtalen fungerar bra så pekar Kathrin på några utmaningar.

– Det kräver lite mer planering. Det hade varit lättare om vi kunde träffas fysiskt men nu under corona hade det inte spelat någon roll. Det som man inte får genom att kunna peka och använda kroppsspråket i det fysiska rummet får man hitta lösningar på.

När det handlar om att hjälpa till med språkutvecklingen är det bra att utgå från en gemensam text som man kan läsa.

– Jag har börjat skicka sånger till henne och det fungerar bra. Hon får berätta om sångens innehåll och sedan kan vi problematisera kring det eller prata om en viss tradition. Ofta finns någon person i närheten som har bättre språkkunskaper och som kan fungera som ett stöd när det blir för komplicerade ämnen. Min kompis har en tonårsdotter som kan prata svenska flytande och som hjälper oss i samtalen när det behövs, berättar Kathrin.

Träffarnas värde är ömsesidigt berikande. "Det är väldigt berikande! Jag märker att hon blir peppad och jag kan motivera henne att söka jobb och testa saker. Min kompis pratar flytande franska så hon kan hjälpa mig att förbättra min skolfranska. Det är kul att få inblick i hennes hemlands kultur och traditioner. Vi har jämfört olika sätt att fira jul och hur det är nu att inte kunna fira tillsammans."

Till alla som funderar på att engagera sig men som inte tagit steget skickar hon en hälsning: "Om alla gör lite så blir det lite mer gjort."

Vill du också engagera dig inom integration? Klicka här!