528 volontäruppdrag

Vill du hjälpa våldsutsatta och deras husdjur?

VOOV Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism, Stöd, hjälp och rådgivning

Våld i nära relationer är ett omfattande problem med allvarliga konsekvenser för de som utsätts. När det finns djur i familjen blir det extra komplicerat. Djuret riskerar att utsättas för hot och våld som ett led i våldsverkarens utövande av makt och kontroll. När våldsutsatta kvinnor med husdjur behöver ta sig till skyddat boende uppstår ett problem – de flesta kvinnojourer och andra skyddade boenden har djurförbud, generellt på grund av allergier. Det leder till att många våldsutsatta stannar kvar i relationer för att skydda djuren själva, trots hot och våld.

På grund av detta bildades VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, en ideell förening som arbetar för att underlätta uppbrottet från våldsutövaren. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas husdjur under tiden som den våldsutsatta vistas på skyddat boende. Arbetet kan göras i samarbete med socialtjänst, polis, länsstyrelse eller kvinnojourer. VOOV finns på flera olika platser i landet och har funnits i Göteborg sedan 2014.

Det finns många olika uppgifter att arbeta med i VOOV Göteborg. Det kan handla om att vara aktiv i placeringsverksamheten, arbeta med information eller kampanjer, styrelsearbete eller annat administrativt arbete. Vi behöver personer med många olika typer av kompetens och vilja, både dig som är praktiskt lagd och dig som är mer teoretisk, du som vill jobba i grupp och du som helst sitter ensam vid din dator.

Introduktionskurs
För att få en bra grund att stå på vill vi att alla som arbetar aktivt i organisationen deltar i vår introduktionskurs på fem tillfällen. Kursen kommer hållas fem söndagar under våren med start 28 mars 2021. På grund av pandemin kommer de första 3 - 4 träffarna att hållas digitalt. Som deltagare kommer du att få kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer, föreningsteknik och praktiskt arbete i VOOV.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss!

Specifika önskemål eller information: 
Innan du kan bli aktiv medlem så kontrolleras du mot Länsstyrelsen. Du får inte ha djurförbud. Vi ser gärna att du deltar i en av VOOV anordnad introduktionskurs för att få kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer, föreningsteknik och praktiskt arbete i VOOV.
Minimiåtagande: 
5 h per månad.
När och var genomförs uppdraget: 
I Göteborgsregionen.
Organisation: 
VOOV Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.