529 volontäruppdrag

Har du ett djurintresse och ekonomikunskaper? VOOV söker kassör

VOOV, Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta - VOOV - är en ideell förening som hjälper våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsam relation genom att förmedla tillfälliga jourhem till deras husdjur medan den våldsutsatta befinner sig på ett skyddat boende. Vi hjälper djur och människor till en tryggare vardag genom att erbjuda jourhem, stöd och kunskap. I vår förening finns gedigen kompetens inom bland annat djurvård, våld i nära relationer och våld mot djur. Vi jobbar med placeringsverksamheten och erbjuder dessutom workshops och föreläsningar för att sprida kunskap inom ämnet. VOOV finns i stora delar av Sverige i form av lokalföreningar. Till VOOV Stockholm söker vi dig som vill bli kassör i styrelsen. Du kommer delta i det löpande styrelsearbetet under året och ansvarar även för ekonomin och kassaflödet. Vid årets slut deltar du i arbetet med bokslut och lämnar över det granskande arbetet till vår revisor.

Dina närmaste samarbetspartners är övriga styrelsemedlemmar och resurskoordinator i föreningen. Förutom det månatliga arbetet har vi (i vanliga fall) dessutom givande volontärträffar och andra trevligheter som vi hoppas att du vill bli en del av.

Vi ser fram emot din ansökan! Välkommen till VOOV Stockholm.

Specifika önskemål eller information: 
För att passa som kassör har du antingen studerat eller jobbat med ekonomi eller varit kassör i en förening. Om du är ny i ditt fält kommer du kunna få stöttning av tidigare styrelsemedlemmar. Vi önskar att du har förmåga att driva ditt eget arbete framåt samt att du kan kommunicera med föreningen på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Vi blir extra glada om du har utbildning, erfarenhet eller annan förståelse för något av våra kunskapsområden - djurvård eller våld i nära relationer.
Minimiåtagande: 
Det här är ett löpande uppdrag som kräver olika mycket tid under olika månader. En indikation är i snitt 3 h i veckan. Du kommer väljas in i styrelseåret som börjar i slutet av mars och styrelsemedlemmarna väljs in i perioder om antingen 1 eller 2 år.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi är aktiva i Stockholms län men jobbar självständigt hemma. Du jobbar med telefonen, datorn, mailen och Google Drive. När tillfälle ges kommer vi ses i Stockholm, oftast i innerstaden. Styrelsemöten hålls digitalt till dess att covid-19 inte längre är ett hinder.
Organisation: 
VOOV, Stockholm
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.