529 volontäruppdrag

Revisor till VOOV Stockholm - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta

VOOV, Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur, Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Juridik

Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta - VOOV - är en ideell förening som hjälper våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsam relation genom att förmedla tillfälliga jourhem till deras husdjur medan den våldsutsatta befinner sig på ett skyddat boende. De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur. Vi hjälper djur och människor till en tryggare vardag genom att erbjuda jourhem, stöd och kunskap. I vår förening finns gedigen kompetens inom bland annat djurvård, våld i nära relationer och våld mot djur. Vi är verksamma genom placeringsverksamheten och erbjuder dessutom workshops och föreläsningar för att sprida kunskap kring problematiken. VOOV finns i stora delar av Sverige i form av lokalföreningar och nu söker vi i Stockholm en revisor.

Har du ett stort hjärta och erfarenhet av revision? Vi söker en revisor!

VOOV Stockholm söker en revisor som kommer jobba på uppdrag av styrelsen under styrelseåret 2021-2022. Din uppgift blir att samarbeta med revisorsuppleant och granska föreningens rutiner och ekonomi. Detta sker framför allt i samband med årsslutet 2021. Med hjälp av ditt arbete kan vi fortsätta försäkra oss om att vi bedriver en effektiv och hållbar verksamhet. På det viset bidrar du till att hjälpa kvinnor och djur till en säkrare vardag.

Ditt ansvar inkluderar att analysera ekonomi och beslut för att ta reda på om föreningens ekonomi är god och hållbar. Eftersom du jobbar på uppdrag av styrelsen kommer du ha kontakt med ordförande, kassör och dessutom din revisorsuppleant. Tillsammans granskar ni verksamheten med fokus på ekonomi och stadgar. Ni analyserar bland annat resultat, balansräkning och huruvida kostnader och transaktioner är korrekt utförda. Ert arbete mynnar ut i en rapport samt rekommendationer inför framtida styrelseår. Du kommer därför att ha både kalenderåret och styrelseåret i åtanke i ditt arbete.

Du väljs in som revisor under årsmötet i mars. Efter det sträcker sig uppdraget i ett år framåt och ditt arbete kommer vara mest fokuserat runt årsskifte och inför årsmöte.

Välkommen att anmäla intresse eller kontakta oss med frågor!

Specifika önskemål eller information: 
Vi önskar att du har utbildning och/eller erfarenhet av bokföring och föreningsliv/företagande. Du behöver inte vara auktoriserad revisor men du behöver kunskaper i ämnet. En förtroendevald revisor får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Du får inte heller ha en förvaltare och inte vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant i vår förening.
Minimiåtagande: 
Du blir invald i mars och ditt uppdrag är framför allt fokuserat till årsskiftet och januari-februari. Ditt arbete för 2021 slutförs inför årsmöte i mars 2022.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs i Stockholm eller på distans. Om det i framtiden behövs fysiska möten så kommer vi överens om detta beroende på vad som passar de involverade. Dina verktyg är dator och dokumentationen som finns på vår Drive.
Organisation: 
VOOV, Stockholm
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.