VOOV Uppsala söker kontaktperson

Organisation: 
  • VOOV Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Djur
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur. VOOV är en ideell förening som förmedlar tillfälliga jourhem åt djur när djurägaren befinner sig i skyddat boende. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis och kvinnojour.

​Detta uppdrag innebär ansvaret för kontakten med VOOV Uppsalas samarbetsorganisationer när det gäller just placeringar. Kontakten med dessa sker via mail. Du tar emot förfrågningar om placeringar och matchar sedan med ledigt jourhem samt samordnar själva placeringen.

Du utvecklar dina färdigheter i ledarskap, samordning och föreningstekniska uppdrag för att hjälpa utsatta personer och djur. Du samarbetar med fyra andra volontärer i placeringsverksamheten. Uppdraget som kontaktperson delas mellan två volontärer. Du får stort inflytande i en förening som värderar hållbart engagemang och dina önskemål om lärande och utveckling.
Vi ger dig en introduktion om föreningen, hur placeringen går till samt mycket stöd och samarbete från föreningens övriga engagerade. I VOOV Uppsala får du stora möjligheter att konkret bidra till att hjälpa våldsutsatta personer och ta del av ett stort kontaktnät av andra engagerade i djurfrågor samt mot mäns våld mot kvinnor.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppgiften kan göras hemifrån. Ca 2h/vecka.
Specifika önskemål eller information: 
Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Du tar eget ansvar och egna initiativ till att utföra uppgifterna. Erfarenhet och kunskap om husdjur är önskvärt. Kunskap om olika myndigheter och organisationer som arbetar med våldsutsatta är en fördel. Kunskap om våld i nära relationer är en fördel. Inget djurförbud eller markering om våldsbrott i brottsregister får föreligga.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du önskar ha uppdraget på minst ett halvår.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.