623 volontäruppdrag
Yrkesdörren - en del av Axfoundations logotyp

Yrkesdörren - en del av Axfoundation

Yrkesdörren finns till dels för att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också för att få etablerade svenskar att bli bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. Genom Yrkesdörren kan de nya svenskar som deltar träffa någon med en annan bakgrund än sin egen för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra integrationen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen. Yrkesdörren är en del av det nationella initiativet ÖppnaDörren som underlättar för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra.
Initiativtagare till Yrkesdörren och ÖppnaDörren är Axfoundation en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.