605 volontäruppdrag

Har du en timme för att träffa en person med utländsk bakgrund? (Yrkesdörren Jönköping)

Yrkesdörren - en del av Axfoundation

Var?Jönköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Sysselsättning och arbete
Vad?Mentorskap, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vill du bidra till utlandsföddas etablering i Sverige, men vet inte hur?

Vi på Yrkesdörren har gjort det enkelt för dig genom vår plattform som kopplar ihop etablerade och nya svenskar utan att det behöver innebära ett alltför stort åtagande från din sida. Genom Yrkesdörren erbjuder du en timme av din tid för att dela med dig av din yrkeserfarenhet och ditt kontaktnät för att se om du kan öppna dörrar på arbetsmarknaden. Detta är otroligt viktigt för utlandsfödda då 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter. Om du vill veta mer så anmäl ditt intresse för detta uppdrag!

Specifika önskemål eller information: 
Detta är ett mellanmänskligt uppdrag som bygger på kraften i ömsesidig integration.
Minimiåtagande: 
1 timme
När och var genomförs uppdraget: 
Det bestämmer du själv.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.