/Volontärbyrån/

Volontarbyran_logga300x191

Om Volontärbyrån

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som via www.volontarbyran.org gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige och utbildar frivilligorganisationer i volontärsamordning. Förmedlingstjänsten gör det enkelt att söka, bevaka och registrera volontäruppdrag och är gratis för både volontärer och organisationer.

 

Vi på Volontärbyrån tror på att man mår bra av att engagera sig, därför vill vi hjälpa fler att få den möjligheten. Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och är en del av Forum. Volontärbyrån grundades av Amelie Silfverstople. Verksamheten finansieras genom samarbeten och projektbidrag från stiftelser, företag, ideella organisationer och kommuner.

Volontärbyråns samarbeten och stöd

Lokala samarbeten: Vi samarbetar med det lokala föreningslivet och får ekonomiskt stöd av kommuner. Kommunernas stöd finansierar marknadsföring gentemot volontärer och organisationer samt rådgivning och utbildning för organisationerna lokalt.

 

Företagssamarbeten: Vi har arbetat med volontärprogram för företag sedan 2002, och hjälper bland annat företag så att anställda kan engagera sig i volontäruppdrag för ideella organisationer på arbetstid.

 

Riksorganisationer: Vi samarbetar med riksorganisationer vad gäller våra utbildningar och vi skräddarsyr också vår hemsida så att den kan användas av enskilda organisationer.

Läs mer om våra samarbeten här >

Huvudman

Volontärbyråns huvudman är Forum – idéburna organisationer med social inriktning, en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Forum är också huvudman för TechSoup och Ideella jobb 

 

Forum arbetar för att förbättra förutsättningarna för ideella organisationer i Sverige genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte, verksamhetsutveckling och verksamhetsstöd.

Läs mer om Forum här >

Global Partner Network

Volontärbyrån är medlem i Global Partner Network, ett globalt nätverk av icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med företag för att förbättra deras positiva inverkan på samhället