/Volontärbyrån/

Om Volontärbyrån

 

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som bidrar med kunskap i frågor kring ideellt engagemang. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag och gör det enkelt för människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi ger också stöd och utbildning till ideella organisationer i att leda, rekrytera och motivera frivilliga.

 

Vi på Volontärbyrån tror att ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga i samhället och får oss att må bra. Ideellt engagemang inom föreningslivet kan se ut på många sätt, men gemensamt är att det bygger på frivillighet och utgår ifrån individens egen motivation. Vi tycker att det är viktigt att frivilligt engagemang utgår från individens egen vilja och inte baseras på plikt eller tvång, eller att det är en förutsättning för att få exempelvis bidrag eller betyg.

 

Vi tror på att uppmuntra alla former av engagemang så att människor hittar just det de själva brinner för. Ideellt engagemang handlar ju inte bara om att ”ge”, utan också om vad den som engagerar sig får tillbaka, t.ex. social gemenskap, utlopp för sina intressen och möjlighet att påverka och utveckla samhället. Som vi ser det är alla delarna lika viktiga.

 

Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och är en del av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Volontärbyrån grundades av Amelie Silfverstople. Verksamheten finansieras genom samarbeten och projektbidrag från stiftelser, företag, ideella organisationer och kommuner.

Volontärbyråns samarbeten och stöd

Lokala samarbeten: Vi samarbetar med det lokala föreningslivet och får ekonomiskt stöd av kommuner. Kommunernas stöd finansierar marknadsföring gentemot volontärer och organisationer samt rådgivning och utbildning för organisationerna lokalt.

 

Företagssamarbeten: Vi har arbetat med volontärprogram för företag sedan 2002, och hjälper bland annat företag så att anställda kan engagera sig i volontäruppdrag för ideella organisationer på arbetstid.

 

Riksorganisationer: Vi samarbetar med riksorganisationer vad gäller våra utbildningar och vi skräddarsyr också vår hemsida så att den kan användas av enskilda organisationer.

Läs mer om våra samarbeten här >

Huvudman

Volontärbyråns huvudman är Forum – idéburna organisationer med social inriktning, en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Forum är också huvudman för TechSoup och Ideella jobb 

 

Forum arbetar för att förbättra förutsättningarna för ideella organisationer i Sverige genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte, verksamhetsutveckling och verksamhetsstöd.

Läs mer om Forum här >

Global Partner Network

Volontärbyrån är medlem i Global Partner Network, ett globalt nätverk av icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med företag för att förbättra deras positiva inverkan på samhället