Förenkla engagemanget med Volontärbyrån

Bilder

Att erbjuda sina anställda betald arbetstid för att engagera sig ideellt är ett bra sätt att skapa nytta för samhället, medarbetaren och företaget.

Företagsvolontärer kan vara en enormt värdefull resurs för många ideella organisationer och är i regel alltid uppskattade. Dock har vi märkt att det kan vara svårt att hitta bra broar som kopplar samman företagets medarbetare med konkreta möjligheter att engagera sig, oavsett om det handlar om gruppaktiviteter eller om det handlar om individuella insatser. För att förenkla för fler företag att engagera sina medarbetare har vi tagit fram tre olika tjänster. 

Visa på konkreta volontäruppdrag med en egen volontärplattform

För företag som erbjuder sina medarbetare möjlighet att själva välja sitt engagemang är en volontärplattform en smidig lösning. Plattformen baseras på Volontärbyråns uppdragsbank men kan filtreras efter företagets intresseområden, målgrupper eller geografiska position. Det finns möjlighet att lägga upp egna möjligheter och om företaget har partnerskap med ideella organisationer kan de koppla på och hantera anmälningar och uppdrag via plattformen. 

Volontärplattformen kan dessutom anpassas med företagets logotyp, färger, bilder och texter. 

Volontärprogram som engagerar

Förutsättningarna för volontärskap och ideellt engagemang är något som är unikt för varje företag. Att endast erbjuda medarbetare möjlighet att använda sin arbetstid för att engagera sig räcker sällan hela vägen. När företag designar sina volontärprogram är det viktigt att ta hänsyn till många olika aspekter. Vi hjälper företag med allt från nulägesanalyser och strategier för implementering till metoder för utvärdering. 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår samarbetsansvarige Calle Norling.

Tel: 070-595 77 81
Mejl: [email protected]