Förenkla engagemanget med Volontärbyrån

Bilder

Att erbjuda möjligheter för anställda att delta i volontäruppdrag under betald arbetstid är ett effektivt sätt att bidra till samhället, samtidigt som det gynnar både medarbetarna och företaget. Denna praxis kan leda till ökad arbetstillfredsställelse och stärka företagets image som en ansvarsfull aktör.

Många företag strävar efter att bidra positivt till samhället, och möjligheten att låta medarbetare engagera sig ideellt under arbetstid växer sig allt starkare i Sverige. Vi på Volontärbyrån vet att företagsvolontärer är en värdefull resurs för många ideella organisationer och vill hjälpa fler företag och ideella organisationer att finna varandra.

Visa på konkreta volontäruppdrag med en egen volontärplattform

För att underlätta detta engagemang erbjuder Volontärbyrån en skräddarsydd volontärplattform för företag. Vi ger även stöd genom nulägesanalys och utvecklar strategier för att effektivt implementera ett volontärprogram. 

Plattformen möjliggör för företag att låta sina medarbetare själva välja sitt ideella engagemang. Den baseras på vår uppdragsbank, men anpassas för att spegla företagets specifika intresseområden, målgrupper och geografiska läge. Företag har även möjlighet att publicera egna uppdrag och, om de har partnerskap med ideella organisationer, hantera anmälningar och uppdrag direkt genom plattformen. Volontärplattformen kan dessutom skräddarsys med företagets logotyp, färger, bilder och texter, vilket skapar en enhetlig och igenkännbar profil.
Plattformen är ett effektivt verktyg för medarbetare att hitta ett uppdrag som inte bara matchar deras individuella önskemål utan också företagets övergripande värderingar.

Kontakta oss

Är erat företag intresserade av en volontärplattform samt stöd med ert volontärprogram?
Kontakta Ebba Carlson, samarbetsansvarig på Volontärbyrån. 

Tel: 0734-227432
Mejl: [email protected]