Aktuella samarbeten och projekt

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa förutsättningar för det ideella engagemanget

Aktuella samarbeten och projekt

Volontärbyrån driver flera projekt för att stärka förutsättningarna för det ideella engagemanget.


Lokalt samarbete i Stockholm


Volontärbyrån har sedan 2002 bedrivit ett lokalt arbete i Stockholms stad för att främja ideella engagemang bland stadens invånare. Genom att ge stöd åt lokala föreningar och uppmuntra engagemang bland allmänheten i Stockholms stad vill vi bidra till att tillgängliggöra föreningslivet för fler.
Läs mer om samarbetet här.

Lokalt samarbete i Uppsala

Sedan 2009 har Volontärbyrån ett lokalt kontor i Uppsala där vi jobbar för att uppmuntra till ideellt engagemang i Uppsala. Vårt lokala arbete syftar till att inspirera människor till ideellt engagemang och stötta föreningar i arbetet med frivilliga. Vi finns tillgängliga för löpande stöd och rådgivning till din förening och erbjuder även utbildningar, seminarier och nätverksträffar som ni kan ta del av.
Läs mer om samarbetet här.

Lokalt samarbete i Göteborg

Under våren 2022 startade vi upp ett lokalt samarbete i Göteborg med målet att göra det enklare för fler göteborgare att engagera sig ideellt i Göteborgs föreningsliv. Volontärbyrån kommer att finnas representerade med ett lokalkontor med en medarbetare på plats i Göteborg.
Läs mer om samarbetet här.

Ideellt engagemang som ett sätt att bryta ofrivillig ensamhet

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är en samhällsutmaning som vi vill hjälpa till att motverka genom ideellt engagemang. För att öka engagemanget för ensamma äldre och motverka ensamhet har Volontärbyrån ingått i ett idéburet offentligt partnerskap med äldreförvaltningen i Stockholms stad.
Läs mer om samarbetet här.

Innovativ plattformslösning för att synliggöra lokalt engagemang

I ett samarbetet med Ekerö kommun har Volontärbyrån beviljats medel av Vinnova för att utveckla en digital plattformslösning som på ett enkelt och användarvänligt sätt samlar lokala föreningsaktiviteter och ideella uppdrag. Syftet är att skapa en skalbar lösning som kan implementeras och anpassas i flera kommuner eller lokala samarbeten.
Läs mer om projektet här.

Unga i förening

Även om det idag finns fler än 250 000 föreningar i Sverige visar forskning och Volontärbyråns erfarenhet att många unga idag inte vet hur de kan organisera sig i det etablerade föreningslivet. Många vänder sig därför ofta till sociala medier, lösare nätverk och flyktigare aktivism för att kanalisera sitt engagemang. I projektet “Unga i förening” vill vi lyfta positiva berättelser från unga och inspirera fler unga att starta förening. Vi kommer också att ta fram stödmaterial för hur man gör för att bilda en förening och sedan engagera fler i den.
Läs mer om projektet här.

Vill du driva ett projekt med oss?

Arbetar du med en projektansökan och letar efter samarbetspartners? Vi kan stötta med kompetens inom utbildning, digitala lösningar och metodmaterial. Skicka ett mejl till [email protected] för att kopplas ihop med en av våra medarbetare.