Volontärbyråns aktuella samarbeten och projekt

Volontärbyrån driver flera projekt och samarbeten för att stärka förutsättningarna för det ideella engagemanget. Här kan du läsa mer om våra samarbeten och projekt.

Volontärbyråns aktuella samarbeten och projekt

Volontärbyråns lokala samarbeten 

Lokalt samarbete i Stockholm

Volontärbyrån har sedan 2002 bedrivit ett lokalt arbete i Stockholms stad för att främja ideella engagemang bland stadens invånare. Genom att ge stöd åt lokala föreningar och uppmuntra engagemang bland allmänheten i Stockholms stad vill vi bidra till att tillgängliggöra föreningslivet för fler.
Läs mer om samarbetet här.

Innovativ plattformslösning för att synliggöra lokalt engagemang
I ett samarbetet med Ekerö kommun har Volontärbyrån beviljats medel av Vinnova för att utveckla en digital plattformslösning som på ett enkelt och användarvänligt sätt samlar lokala föreningsaktiviteter och ideella uppdrag. Syftet är att skapa en skalbar lösning som kan implementeras och anpassas i flera kommuner eller lokala samarbeten.
Läs mer om projektet här.

Lokalt samarbete i Uppsala

Sedan 2009 har Volontärbyrån ett lokalt kontor i Uppsala där vi jobbar för att uppmuntra till ideellt engagemang i Uppsala. Vårt lokala arbete syftar till att inspirera människor till ideellt engagemang och stötta föreningar i arbetet med frivilliga. Vi finns tillgängliga för löpande stöd och rådgivning till din förening och erbjuder även utbildningar, seminarier och nätverksträffar som ni kan ta del av.
Läs mer om samarbetet här.

Lokalt samarbete i Göteborg

Under våren 2022 startade vi upp ett lokalt samarbete i Göteborg med målet att göra det enklare för fler göteborgare att engagera sig ideellt i Göteborgs föreningsliv. Volontärbyrån kommer att finnas representerade med ett lokalkontor med en medarbetare på plats i Göteborg.
Läs mer om samarbetet här.

Nationella projekt 

Engagera alla
Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.  Genom att synliggöra det engagemang som redan finns bland personer med funktionsnedsättning vill vi inspirera fler i målgruppen att engagera sig ideellt i alla typer av ideella organisationer. Vi kommer även ge stöd åt föreningar att inkludera fler i sina frivilligverksamheter genom att ta fram en utbildning och en handbok.
Läs mer om projektet här.

Vill du driva ett projekt med oss?
Arbetar du med en projektansökan och letar efter samarbetspartners? Vi kan stötta med kompetens inom utbildning, digitala lösningar och metodmaterial. Skicka ett mejl till [email protected] för att kopplas ihop med en av våra medarbetare.