Vad innebär ideellt engagemang?

Ta del av upplevelser och berättelser från engagerade personer och organisationer.

Vad innebär ideellt engagemang?

Senaste berättelserna

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Sandra Jerkérus har tidigare varit volontär på Berättarministeriet men arbetar nu som utbildningsledare med volontäransvar på det nyöppnade utbildningscentret i Malmö.

Svenska Gymnastikförbundet strävar mot en mer inkluderande idrott

Svenska Gymnastikförbundet strävar mot en mer inkluderande idrott

Johanna Hedgårdh, en engagerad kraft inom Svenska Gymnastikförbundet, arbetar för att göra gymnastiken tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller förmåga. Med närmare 1000 föreningar spridda från Malmö i söder till Kiruna i norr strävar förbundet efter att inkludera personer som av olika skäl inte hittat till gymnastiken ännu.

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

Cecilie berättar att hon nog alltid har varit aktiv inom föreningslivet. Det började med KFUM på högstadiet, sen elevrådet på gymnasiet, ledare för Scouterna och så har det fortsatt. Att känna att man tillhör någonstans och får en mening i livet är det som Cecilie lyfter som centralt i det ideella engagemanget, något hon tror att alla behöver, men även att få göra något man tycker är kul.

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

Malmö Floorball Club är en innebandyförening som väljer att göra skillnad. De kämpar för en jämställd och jämlik innebandy där alla kan delta oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och socio-ekonomisk bakgrund. Jakob Wikenstål, tillförträdande Klubbchef på Malmö Floorball Club, berättar om föreningens visioner och hur man som volontär spelar en otroligt viktig roll för föreningen.

”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”

”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”

År 2007 deltog Staffan Löfmark för första gången i Stockholms Prideparad med två vänner från Gävle, vilket förändrade hans liv. Efter att ha upplevt gemenskapen bestämde han sig för att engagera sig ideellt inom föreningen. Nu, 15 år senare, är Stockholm Pride fortfarande en viktig del av Staffans liv.

”Det är lättare att bygga en ramp än att ändra organisationskulturen”

”Det är lättare att bygga en ramp än att ändra organisationskulturen”

”Det är när vi arbetar med kultur, beteende och den sociala miljön som inkludering sker på riktigt.” Det säger Fyrisgårdens verksamhetschef Ulrica Backlund, som delar med sig av sina tankar kring hur vi kan bli bättre på att skapa ett föreningsliv för alla, med fokus på de sociala aspekterna kring inkludering och tillgänglighet.

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Lotten Lidén är volontär på Berättarministeriets utbildningscenter i Göteborg.

”Mitt ideella engagemang har gjort mig klokare och modigare”

”Mitt ideella engagemang har gjort mig klokare och modigare”

Mänskliga rättigheter, integration och frågor som rör barn och unga är de ämnen som Navid Kamyab framför allt brinner för. I tio år har Navid engagerat sig ideellt för en rad olika föreningar, något som har gett honom viktiga erfarenheter och tillfört en stor mening i livet.