Personuppgifter

När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person är exempel på personuppgifter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt.

Läs mer om

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman
Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Box 17011
104 62, Stockholm
Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson på Volontärbyrån
Vanja Lundberg Höglund
[email protected]
Telefon 0771-241400