Om oss

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Om oss
Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe. Vi är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.

Ideellt engagemang är mer

För oss på Volontärbyrån handlar ideellt engagemang om mer än att ge. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap.
Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
Det här är några av skälen till att vi på Volontärbyrån vill ge alla i Sverige en möjlighet att engagera sig.

Kontakt

Om du har frågor om volontäruppdrag:
08-24 14 00​
[email protected].

Om du är journalist, kontakta:
Anna Snell
073 554 23 23
[email protected].

Fakturering:

Fakturor mejlas i pdf-format till: [email protected]
Observera att vi endast godtar minst 30 dagars betalningstid samt att beställare och/eller projektnummer måste finnas på fakturan.