Om oss

Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Om oss

Filmer

Volontärbyrån i korthet

  • Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. 
  • Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe.  
  • Vi utbildar samt ger råd och stöd till ideella organisationer. 
  • Vi hjälper volontärer att hitta ideella uppdrag på www.volontarbyran.org  –  året runt – dygnet runt. 
  • Vi samarbetar med ideella organisationer, kommuner och företag med fokus på ideellt engagemang. 
  • Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.

Finns till för en bredd av föreningslivet

Volontär, frivillig, ideell, aktiv medlem eller förtroendevald, det finns många namn som beskriver engagerade människor. I vår verksamhet så ryms alla begreppen och vi vänder oss till en bredd av verksamheter, alltifrån föreningar inom det sociala området, till föreningar som sysslar med sport, natur, miljö, kultur eller folkbildning. Alla olika typer av föreningar är välkomna att ta del av vad vi har att erbjuda.  

Ideellt engagemang är mer än att ge

För oss på Volontärbyrån handlar ideellt engagemang om mer än att ge. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap. Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det här är några av skälen till att vi på Volontärbyrån vill ge alla i Sverige en möjlighet att engagera sig.

Volontärbyrån förmedlar volontäruppdrag åt ideella organisation, ideella stiftelser och trossamfund 

Volontärbyråns syfte är att hjälpa ideella verksamheter och människor som vill engagera sig hittar varandra. Genom vår webbplattform kan organisationer publicera annonser för volontäruppdrag, vilket individer sedan kan ansöka till genom att skicka in en intresseanmälan. Volontärbyrån har inte en bank av volontärer, utan snarare en bank av volontäruppdrag. När en intresseanmälan väl har skickats, ligger ansvaret för uppföljning hos den berörda organisationen.

Fakturering

Fakturor mejlas i pdf-format till: [email protected]
Observera att vi endast godtar minst 30 dagars betalningstid samt att beställare och/eller projektnummer måste finnas på fakturan.