Årets volontär

Bilder

Volontärbyrån delar ut utmärkelsen Årets volontär för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Vinnaren koras på FN:s Internationella frivilligdag den 5 december. Utmärkelsen Årets volontär instiftades av Volontärbyrån 2017, för att uppmärksamma och hylla alla miljontals ideellt engagerade människor i Sverige.

Årets volontär – en utmärkelse för att hylla det ideella engagemanget.  Årets volontär 2021 är William Stenvall Zetterström, RFSL Jämtland, läs mer här

Såhär går det till

Ideella organisationer har chans att nominera en volontär som förtjänar att uppmärksammas för sitt ideella engagemang. Det kan vara någon som varit engagerad länge, någon som är helt ny i organisationen eller någon som gjort något extraordinärt under året, det väljer du. Du som representerar en ideell organisation (du kan sitta i styrelsen, vara anställd eller själv ideellt engagerad i organisationen) kan nominera en person som engagerar sig ideellt i din organisation. Den som får utmärkelsen Årets volontär kommer att presenteras och uppmärksammas på Frivilligdagen den 5 december, genom sociala medier, pressmeddelande, intervju etc. 

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.

Årets volontär 2020: Lisa Peterson-Berger, Förklädesfabriken, Stockholm 

Volontärbyråns motivering 2020

Lisa är både en av grundarna och en av de starkaste frivilliga krafterna i Förklädesfabriken. Hon är fantastisk på att engagera andra, introducera nya volontärer och ge dem självförtroende att ta initiativ för att gå vidare och lära andra. Lisa har en otrolig förmåga att skapa gemenskap och i en skrämmande tid när många kände sig förvirrade och inte visste var de skulle ta vägen fick Lisa hundratals personer att känna sig hemma och behövda. Initiativet gav människor en trygg plats och möjlighet att skapa och behålla sociala relationer samtidigt som de gjorde gott för andra. Utan Lisa ingen Förklädesfabrik, inga tusentals fantastiska volontärer och framför allt inga 100 000 skyddsrockar till vård och omsorg, i en tid när ingen annan kunde leverera.

Årets volontär 2019: Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland

Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland, utsågs 5 december, på den Internationella frivilligdagen, till Årets volontär 2019. Kjella engagerar sig i föreningen Hej Främlings aktiviteter i Östersund, där han med ödmjukhet, omtanke och medmänsklighet stöttar unga vuxna i asylprocess.
– Jag känner mig hedrad och rörd, säger Kjella Jonsson. Genom att engagera mig i Hej Främling! kan jag bidra till den självklara gästfrihet jag själv mötts av runtom i världen. Jag började engagera mig i samband med att jag blev pensionär och förlorade den självklara plats jag haft. Engagemanget betyder att jag känner en tillhörighet och delaktighet och inte behöver vara ensam. Det är någon som saknar mig när jag inte är där!

Volontärbyråns motivering 2019
Med mycket humor och värme möter Kjella unga vuxna i asylprocess och har blivit en viktig förebild för många och är otroligt betydelsefull i sin förening. Kjella engagerar sig i Hej Främlings mötesplats, deltar i och arrangerar egna aktiviteter och stöttar andra volontärer. Han samtalar med människor om allt och drar sig aldrig för att prata om svåra saker. Kjella vänder och vrider på allt för att få nya perspektiv och uppmuntrar alla han möter till att vara modig i sitt tankesätt. Ena stunden skriver han en rap-låt på en workshop full av ungdomar och sjunger den sedan inför alla, och nästa stund ställer han upp som handledare för personer som ska ta körkort men inte har några egna nätverk. Som Årets volontär är Kjella en modig, omtänksam och ödmjuk medmänniska och en sann representant för Sveriges tre miljoner ideella.

Årets volontär 2018, Gunilla Yhuel Sätterberg, SeniorNet Botkyrka

2018 blev Gunilla Yhuel Sätterberg styrelseledamot och engagerad i Senior, engagerad i SeniorNet Botkyrka Årets volontär.
– En halv miljon personer står utanför vårt digitala samhälle, och de flesta av dem är äldre, säger Gunilla. Jag vill bidra till att minska den siffran, eftersom kunskap om datorer, mobiler och sociala medier kan öppna en helt ny tillvaro för de äldre, där de kan hålla kontakt med vänner och familj och sköta vardagsbestyr som att betala räkningar. SeniorNet handlar inte bara om att lära sig tekniken, vi är väldigt mycket en social träffpunkt också, och det är viktigt för att bryta isolering och ensamhet. Det är fantastiskt att genom utmärkelsen Årets volontär få möjlighet att belysa frågan om äldres digitalisering, som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Volontärbyråns motivering 2018
Gunilla bidrar genom sitt engagemang på ett innovativt sätt till att minska det digitala utanförskap som många äldre lever i. Gunilla tar strid för det hon tror på och vill aktivt förändra och förenkla för äldre att kunna delta i dagens digitala samhälle. Hon leder kurser och cirklar med stor entusiasm och har hjälpt och inspirerat många äldre genom åren. Gunilla bidrar ständigt med nya idéer och har bland annat startat en ny verksamhet som kallas Mobiljunta, där äldre träffas och hjälper varandra med sina smarta telefoner och surfplattor. Gunilla är alltid glad och positiv och har en suverän pedagogisk förmåga. Hon är lättsam och rolig och mycket uppskattad i sin förening. Som Årets volontär är Gunilla en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade!

Årets volontär 2017, Mahfozullah ”Maffe” Ganji, Tamam Lund

Mahfozullah ”Maffe” Ganji, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund fick den första utmärkelsen. Hans engagemang kännetecknades av en glädje som smittar av sig, ett stort ansvar för sina uppgifter i föreningen och en positiv energi för allt han tar för sig
– Först trodde jag inte att det var sant, men när jag förstod att Tamam verkligen hade nominerat mig blev jag jätteglad, säger Maffe. Jag hade inte tänkt på att det jag gör är värt så mycket. Det känns underbart att tänka sig att jag, Maffe, blev Årets volontär!

Volontärbyråns motivering 2017
Mahfozullah ”Maffe” Ganji, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund. Maffe har en förmåga att genom sitt engagemang sprida glädje och positiv energi omkring sig. Maffes arbete syns inte alltid utåt men har stor betydelse för föreningen Tamam Lund. Han anordnar träffar för aktiva i föreningen, han värvar medlemmar, han representerar föreningen på möten med kommunen och mycket, mycket mer. Ingenting verkar vara för svårt för honom och han ställer alltid upp. Maffes ideella engagemang bidrar till ett samhälle där människor möts och där ungas engagemang får växa och ta plats. Som Årets volontär är Maffe en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade.