Tidigare vinnare av Årets Volontär

Här kan du läsa mer om alla tidigare vinnare av Årets Volontär sedan starten 2017. Utmärkelsen Årets volontär instiftades av Volontärbyrån 2017, för att uppmärksamma och hylla alla miljontals ideellt engagerade människor i Sverige.

Årets volontär 2023: Joy Bartoli, S:ta Maria Eskilstuna scoutkår

Volontärbyråns motivering 2023

Joy har med brinnande engagemang och handlingskraft bidragit med glädje, gemenskap och trygghet till barn och unga i Eskilstuna. Joy kände en oro över att barn kunde hamna i fel sammanhang under sommaren. Genom sitt engagemang i S:ta Maria Eskilstuna Scoutkår tog han initiativ till ett sommarläger som dagligen fungerade som en trygg mötesplats för många barn och unga. Joys förmåga att inspirera och samla människor för att göra skillnad tillsammans gör honom till en självklar representant för alla Sveriges ideellt engagerade.  

Årets volontär 2022: Johanna Karlsson, Gatans lag

Volontärbyråns motivering 2022

Johanna är en betydelsefull, omhändertagande och inspirerande person som genom sitt engagemang hjälper människor att få motivation och kraft att själva förändra sin livssituation. Johanna engagerar sig i Gatans lag, en fotbollsförening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförskap. Johanna arbetar uppsökande mot nya spelare, välkomnar dem på träning och tar kontakt om någon mår dåligt eller inte kommer. Johanna ser spelarna och förstår vad de kämpar för, och hon är en stor anledning till att många vågar komma och att de stannar kvar. Johanna gör enorm skillnad för de personer hon möter i sitt engagemang och hon är en fantastisk representant för alla Sveriges ideellt engagerade.

Årets volontär 2021:  William Stenvall Zetterström, RFSL Jämtland

Volontärbyråns motivering 2021

William har länge kämpat och stått upp för minoriteters rättigheter. Genom att modernisera föreningens sätt att kommunicera har han bidragit till att synliggöra arbetet för hbtqi-personer, och tack vare Williams engagemang har föreningen lyckats öka medlemsantalet till det femdubbla. Williams engagemang inom samefrågor har också bidragit till att fler personer har inkluderats  i föreningens aktiviteter.  
Det ideella engagemanget är viktigare än någonsin. Det handlar om att vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och att vi tillsammans bygger gemenskap, tillit och medmänsklighet. William personifierar och representerar Sveriges fyra miljoner ideella, i en tid när det ideella engagemanget mer än någonsin förtjänar att lyftas och hyllas. 

Årets volontär 2020: Lisa Peterson-Berger, Förklädesfabriken, Stockholm 

Volontärbyråns motivering 2020

Lisa är både en av grundarna och en av de starkaste frivilliga krafterna i Förklädesfabriken. Hon är fantastisk på att engagera andra, introducera nya volontärer och ge dem självförtroende att ta initiativ för att gå vidare och lära andra. Lisa har en otrolig förmåga att skapa gemenskap och i en skrämmande tid när många kände sig förvirrade och inte visste var de skulle ta vägen fick Lisa hundratals personer att känna sig hemma och behövda. Initiativet gav människor en trygg plats och möjlighet att skapa och behålla sociala relationer samtidigt som de gjorde gott för andra. Utan Lisa ingen Förklädesfabrik, inga tusentals fantastiska volontärer och framför allt inga 100 000 skyddsrockar till vård och omsorg, i en tid när ingen annan kunde leverera.

Årets volontär 2019: Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland

Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland, utsågs 5 december, på den Internationella frivilligdagen, till Årets volontär 2019. Kjella engagerar sig i föreningen Hej Främlings aktiviteter i Östersund, där han med ödmjukhet, omtanke och medmänsklighet stöttar unga vuxna i asylprocess.
– Jag känner mig hedrad och rörd, säger Kjella Jonsson. Genom att engagera mig i Hej Främling! kan jag bidra till den självklara gästfrihet jag själv mötts av runtom i världen. Jag började engagera mig i samband med att jag blev pensionär och förlorade den självklara plats jag haft. Engagemanget betyder att jag känner en tillhörighet och delaktighet och inte behöver vara ensam. Det är någon som saknar mig när jag inte är där!

Volontärbyråns motivering 2019
Med mycket humor och värme möter Kjella unga vuxna i asylprocess och har blivit en viktig förebild för många och är otroligt betydelsefull i sin förening. Kjella engagerar sig i Hej Främlings mötesplats, deltar i och arrangerar egna aktiviteter och stöttar andra volontärer. Han samtalar med människor om allt och drar sig aldrig för att prata om svåra saker. Kjella vänder och vrider på allt för att få nya perspektiv och uppmuntrar alla han möter till att vara modig i sitt tankesätt. Ena stunden skriver han en rap-låt på en workshop full av ungdomar och sjunger den sedan inför alla, och nästa stund ställer han upp som handledare för personer som ska ta körkort men inte har några egna nätverk. Som Årets volontär är Kjella en modig, omtänksam och ödmjuk medmänniska och en sann representant för Sveriges tre miljoner ideella.

Årets volontär 2018, Gunilla Yhuel Sätterberg, SeniorNet Botkyrka

2018 blev Gunilla Yhuel Sätterberg styrelseledamot och engagerad i Senior, engagerad i SeniorNet Botkyrka Årets volontär.
– En halv miljon personer står utanför vårt digitala samhälle, och de flesta av dem är äldre, säger Gunilla. Jag vill bidra till att minska den siffran, eftersom kunskap om datorer, mobiler och sociala medier kan öppna en helt ny tillvaro för de äldre, där de kan hålla kontakt med vänner och familj och sköta vardagsbestyr som att betala räkningar. SeniorNet handlar inte bara om att lära sig tekniken, vi är väldigt mycket en social träffpunkt också, och det är viktigt för att bryta isolering och ensamhet. Det är fantastiskt att genom utmärkelsen Årets volontär få möjlighet att belysa frågan om äldres digitalisering, som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Volontärbyråns motivering 2018
Gunilla bidrar genom sitt engagemang på ett innovativt sätt till att minska det digitala utanförskap som många äldre lever i. Gunilla tar strid för det hon tror på och vill aktivt förändra och förenkla för äldre att kunna delta i dagens digitala samhälle. Hon leder kurser och cirklar med stor entusiasm och har hjälpt och inspirerat många äldre genom åren. Gunilla bidrar ständigt med nya idéer och har bland annat startat en ny verksamhet som kallas Mobiljunta, där äldre träffas och hjälper varandra med sina smarta telefoner och surfplattor. Gunilla är alltid glad och positiv och har en suverän pedagogisk förmåga. Hon är lättsam och rolig och mycket uppskattad i sin förening. Som Årets volontär är Gunilla en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade!

Årets volontär 2017, Mahfozullah ”Maffe” Ganji, Tamam Lund

Mahfozullah ”Maffe” Ganji, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund fick den första utmärkelsen. Hans engagemang kännetecknades av en glädje som smittar av sig, ett stort ansvar för sina uppgifter i föreningen och en positiv energi för allt han tar för sig
– Först trodde jag inte att det var sant, men när jag förstod att Tamam verkligen hade nominerat mig blev jag jätteglad, säger Maffe. Jag hade inte tänkt på att det jag gör är värt så mycket. Det känns underbart att tänka sig att jag, Maffe, blev Årets volontär!

Volontärbyråns motivering 2017
Mahfozullah ”Maffe” Ganji, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund. Maffe har en förmåga att genom sitt engagemang sprida glädje och positiv energi omkring sig. Maffes arbete syns inte alltid utåt men har stor betydelse för föreningen Tamam Lund. Han anordnar träffar för aktiva i föreningen, han värvar medlemmar, han representerar föreningen på möten med kommunen och mycket, mycket mer. Ingenting verkar vara för svårt för honom och han ställer alltid upp. Maffes ideella engagemang bidrar till ett samhälle där människor möts och där ungas engagemang får växa och ta plats. Som Årets volontär är Maffe en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade.