Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

856 aktiva uppdrag
2865 registrerade organisationer
7494 intresseanmälningar under 2021

Berättelser

”Jag kände att jag har en plats där mina åsikter spelar roll och att jag har chans att förändra.”

Som jourtjej är ens viktigaste uppdrag att lyssna, stötta och peppa tjejen som skriver eller ringer snarare än att ge råd eller lösningar.

”När jag gick i pension kände jag att jag ville göra något meningsfullt och ge tillbaka till samhället."

Nyheter