Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

759 pågående uppdrag
3211 registrerade organisationer
3919 intresseanmälningar under 2024

Berättelser

FUB är organisationen som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. Som samordnare för Ung i FUB arbetar Marcus Nilsson med att stärka ungdomars engagemang inom organisationen.

Claudia Karppinen är utbildad civilekonom och använder sina kunskaper för att göra skillnad. Hon är kassör hos Röda Korset Huddingekretsen och har dessförinnan engagerat sig ideellt för utsatta människor.

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

Nyheter

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.

Utbildningar och evenemang