613 volontäruppdrag

Start

NY RAPPORT
Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.
Jul i Gemenskap 2020
Årets Jul i Gemenskap i Stockholm kommer att se lite annorlunda ut men vi kommer ändå behöva volontärer! Uppdragen släpps i år den 1 november.

Ideellt engagemang för alla