Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

810 pågående uppdrag
3118 registrerade organisationer
3427 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Mentor Sverige sammanför ungdomar med vuxna. Framförallt blir du en vuxen kompis. En ganska unik roll. Du är inte förälder och inte i auktoritetsförhållande utan någon som ungdomen kan bolla sina tankar med.

Jag ville känna mig aktiv och bidra med förändring till samhället.

Att få bidra till att familjer med barn som lever i fattigdom kan fylla sitt kylskåp, få nya skor när de som finns är trasiga eller få möjlighet att fira sin födelsedag.

Nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.

Utbildningar och evenemang

Hybridutbildning - Fånga engagemanget - 30 maj

Plats Du väljer om du vill delta digitalt eller på plats i Göteborg, Stockholm eller Uppsala. Adress skickas i så fall ut i samband med att du får bekräftelse om att du fått plats på utbildningen.