Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

778 pågående uppdrag
3118 registrerade organisationer
3481 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Aida Dorticor är en 22-åring med stora drömmar, stort driv och stort engagemang för rätten till vård.

Mentor Sverige sammanför ungdomar med vuxna. Framförallt blir du en vuxen kompis. En ganska unik roll. Du är inte förälder och inte i auktoritetsförhållande utan någon som ungdomen kan bolla sina tankar med.

Jag ville känna mig aktiv och bidra med förändring till samhället.

Nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.

Utbildningar och evenemang