Ideellt engagemang för alla

Senaste uppdragen

805 pågående uppdrag
3124 registrerade organisationer
6836 intresseanmälningar under 2023

Berättelser

Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mer rörligt material och mer resurser för stödjande verksamhet.Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention, berättar om hur föreningslivet kan bli mer tillgängligt för fler, både på lång och kort sikt.

Gabriella Ebezayonde är en engagerad aktivist som kämpar för jämlikhet, antirasism och barn och ungas rättigheter. Genom sitt engagemang inom IM, Individuell Människohjälp, vill hon förebygga diskriminering i samhället och stå upp för allas lika värde.

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.

Nyheter

Utbildningar och evenemang