Ändamål

Sport och fritid

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Sport och fritid ”

Prima Esportsföreningen

 En eSportsorganisation som arbetar mot mobbning och utanförskap. Driver en Community, flera eSportslag och en streamingsektion.  Vi bedr...

Area Stockholm

Stockholm Frame Fotboll

Framefotboll är för dem som använder bakåtvänd rollator, gåstol eller annat hjälpmedel för att ta sig fram. Ordet "frame" betyder ram på ...

Area Stockholm
Area 1

Andra ändamål