Ändamål

Sysselsättning och arbete

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Sysselsättning och arbete”

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum jobbar mycket med barn, ungdomar och kvinnor med invandrarbakgrund. Vi arbetar med hedersrelaterad pro...

Area 3

One More Salary

One More Salary is a non-profit, non-governmental organization founded in Sweden in 2017 and Tanzania in 2019, based on the belief that p...

Area Stockholm

Eventcrew

Eventcrew tillhandahåller medlemmar till konserter och evenemang i Sverige - främst i södra Sverige.

Area Kristianstad
Area 1

Andra ändamål