Ändamål

Kris- och samhällsberedskap

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Kris- och samhällsberedskap”

Erikshjälpen Second Hand, Uppsala

Vi är en ideell barnrättsorganisation som säljer skänkta varor Second Hand. Överskottet från försäljningen används för att hjälpa barn i ...

Area Uppsala

Andra ändamål