Ändamål

Internationellt arbete i Sverige

Senaste uppdragen

Föreningen Next Generation Leadership

It Takes A Village ..

  • Barn och ungdom
  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Internationellt arbete i Sverige
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Internationellt arbete i Sverige”

Inter Press Service

IPS är en global nyhetsbyrå ledande på utvecklingsfrågor som förmedlar texter skrivna av lokalt förankrade journalister världen över. IPS...

Area Stockholm

Föreningen Contact

Vi hjälper att stödja Frälsningsarméns världsvid verksamhet, med särskilt inriktning på de länder som har kommit till efter Soviets sönde...

Andra ändamål