Ändamål

Internationellt arbete i Sverige

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Internationellt arbete i Sverige”

Scenkonst Uppsala

Scenkonst Uppsala är en ideell förening med syfte att öka samarbetet mellan scenkonstnärer. Alla föreningar, grupper, enskilda konstnärer...

Area Uppsala

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning fö...

Area Stockholm

Föreningen Alma

Vi jobbar för att bygga upp en annorlunda bistånd och mikrofinans för Latinamerika och Afrika i första hand. Alma är en partipolitiskt oc...

Area Stockholm

Andra ändamål