Ändamål

Internationellt arbete i Sverige

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Internationellt arbete i Sverige”

The Hunger Project

The Hunger Project är en ideell, politiskt och religiöst obunden, global organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. ...

Area Stockholm

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungslände...

Andra ändamål